A Nagy Háború jelentősége

lávafolyam

Az első világháború a 20. század legnagyobb hatású eseménye. Ennek belátáshoz elég csak számba venni azokat a következményeket, melyeket a világháború és az azt követő rendezés okozott:

 • A világháborúban mintegy 65 millió katona járta meg a frontot.
 • Összesen mintegy 15-18 millióan haltak meg a háború következtében
 • Európában az összlakosság 2%-a halt meg a háborúban, további 4% maradandó sérüléseket szenvedett
 • Európa országaiban jelentősen bővült az állami feladatok köre, s ezzel az európai országokban véget ért a társadalmi és gazdasági folyamatokba be nem avatkozó „éjjeliőr államok” kora
 • Nagyjából egy generáció értéktermelésének megfelelő anyagi kár keletkezett
 • A lakosság 4-5%-a elvesztette otthonát
 • Összeomlott Európa 19. századi, aranyalapú pénzrendszere
 • Megszűnt a nemzetközi szabadkereskedelem és az önszabályozó piac elvére épülő szabadversenyes kapitalizmus időszaka Európában
 • Európa elveszítette vezető szerepét a világgazdaságban
 • Jelentősen átalakult a nagyhatalmak közti erőviszony
 • A háborúban részt vevő államok szinte mindegyikének megváltoztak a határai
 • Évszázadok óta létező birodalmak dőltek romba, új vagy újjáalakuló államok születtek
 • Megkezdődött az európai gyarmatbirodalmak lassú felbomlása
 • Számos, évtizedekig húzódó vagy máig megoldatlan nemzetközi konfliktus kezdődött ekkor vagy vett új lendületet
 • Több európai országban megváltozott az államforma
 • Tömegdemokráciák, majd modern diktatúrák születtek
 • Az arisztokrácia elveszítette vezető szerepét a politikai és gazdasági életben
 • A nyugati világban jelentős lépések történtek a női egyenjogúság irányába
 • A kultúrában a világháborút megelőző optimista közhangulat helyébe jóval pesszimistább, bizonytalanabb korhangulat lépett

Az első világháború tehát nyugodtan tekinthető a modernkori történelem egyik legfontosabb korszakhatárának. A két világháború közti korszak pedig olyan átmeneti időszaknak, amelyet számos szempontból az útkeresés jellemzett. Olyan forrongó, vibráló időszak volt ez, amit leginkább egy vulkánkitöréshez lehet hasonlítani. Hatalmas, feltartóztathatatlan változások indultak útjukra, s ezek nem ritkán nagy robajjal és pusztítással formálták át a világot. A blog ezt a történeti „vulkánkitörést” fogja részletesen bemutatni. Kezdésként pedig, a következő két hétben a Nagy Háború által okozott jelentős változásokról lesz szó részletesebben, az összefüggéseket felvillantva.