A békeszerződések tartalma

treatyhead

A vesztes országokkal kötött békeszerződések egy kaptafára készültek, ugyanazokat a főbb elemeket tartalmazták:

  1. Kimondták, hogy a vesztes államok felelősek a háborúért
  2. Megállapították a vesztes államok új határait és elvették gyarmataikat, valamint rendelkeztek az elvett területek hovatartozásáról
  3. Kötelezték a vesztes államokat, hogy a háborús károk jóvátétele céljából adjanak kártérítést a győzteseknek
  4. Előírták, hogy a vesztes államok legfeljebb mekkora hadsereget tarthatnak fenn
  5. Létrehoztak egy nemzetközi szervezetet (Népszövetség), hogy a jövőben itt lehessen megtárgyalni az államok közt felmerülő vitákat

Tovább olvasom!

Az arisztokrácia súlyvesztése

Downton_Abbey

A vesztes államok uralkodóinak lemondása után hamarosan a monarchia is megszűnt ezekben az országokban. Ezzel egyúttal az arisztokrácia politikai szerepe is megkérdőjeleződött. Sokan követelték a politikai, társadalmi és gazdasági rendszer jelentős átalakítását. Az éhezés, a nyomorúságos körülmények és az utólag értelmetlennek látszó pusztítás hatására a vesztes országokban lázongás, forradalom és ellenforradalom, polgárháború tört ki. De a győztes országokban is átalakult a politikai rendszer: az alsó néprétegek és a nők is elnyerték a választójogot.

Tovább olvasom!